VETIŠKA, J. Analýza stability řezného procesu obráběcího stroje vzhledem k samobuzenému kmitání [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Březina, Tomáš

viz. spis

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Marek, Jiří

viz. posudek v PDF

Navrhovaná známka

Singule, Vladislav

viz. spis, knihovna

Navrhovaná známka

eVSKP id 64344