RYBNÍČKOVÁ, M. Řízení nákladů v podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Kocmanová, Alena

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

prof.ing.Petr Němeček,DrSc

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 63842