PETROVSKÝ, P. Multicast v IP sieťach [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Krkoš, Radko

Pán Peter Petrovský odovzdal prácu, v ktorej sa venoval distribúcii dát pomocou multicastu. V teoretickej časti rozoberá najmä rôzne režimy multicastového prenosu, adresovanie, smerovanie multicastu a protokol IGMP v rôznych verziách. Venuje sa tiež všeobecnému popisu rôznych typov služieb, ktoré sú šírené pomocou multicastu a porovnáva prenos typu multicast s inými alternatívami. Ďalej je v práci kapitola venovaná protokolu TFTP, ktorý bol vybraný pre realizovanie praktickej časti. V tej bolo úlohou navrhnúť a vytvoriť systém pre distribúciu obsahu. Študent vytvoril kostru jednoduchého skriptu, ktorý umožňuje stiahnuť konkrétny súbor na staniciach určených ich IP adresou. Vytvorené riešenie má ďaleko od automatizovaného systému a zjednodušenie či šetrenie času v porovnaní s ručným zadaním príkazu pre stiahnutie súboru nie je veľké. Interpretácia výsledkov je slabšia, bolo napríklad zistené že rozdiel medzi prenosom pomocou multicastu a unicastu je v kolísaní oneskorenia. Toto je istotne zaujímavé, ale vzhľadom na to, že sa jedná o službu prenosu dát na pozadí, tak kolísanie oneskorenia nie je príliš podstatným parametrom, vhodnejšie by bolo vyhodnotenie stúpania doby potrebnej pre stiahnutie či špičkové vyťaženie linky od zdroja dát v závislosti na počte staníc. Odborná úroveň práce je okrem uvedených nedostatkov dobrá, z formálneho hľadiska je nedostatkom nevysvetľovanie skratiek pri prvom použití v texte. Po obhájení semestrálneho projektu študentovi trvalo relatívne dlho kým napravil vytknuté nedostatky. Následne merateľný pokrok v práci bol badateľný až v priebehu posledných pár týždňov pred odovzdaním. Pri lepšom časovom plánovaní mohla praktická časť práce dosiahnuť pokročilejšieho stavu. Pán Petrovský dokázal dostatočné znalosti a schopnosti, jeho práca je v celku zaujímavá, odporúčam ju k obhajobe a navrhujem hodnotenie C/76 bodov.

Navrhovaná známka
C
Body
76

Posudek oponenta

Verner, Lukáš

Bakalářská práce se zabývá zkoumáním multicastového vysíláni v IP sítích. Student v úvodu provádí rozsáhlou rešerši o druzích datové komunikace, službách využívajících multicast a dále pak popisuje protokol TFTP ve variantě multicastového vysílání. V praktické části student vytvořil aplikaci pro odesílání datových souborů pomocí protokolu TFTP, na níž porovnává rozdíly mezi multicastovým a unicastovým přenosem více cílovým stanicím. Bakalářská práce splnila všechny body zadání na velmi dobré úrovni. Vytvořená aplikace byla však poměrně jednoduchá a podporovala analýzu jednoho druhu datové komunikace. Osobně bych doporučoval zaměřit se více na analýzu služeb nejčastěji využívajících multicast jako je IPTV nebo internetové rádio. Z tohoto důvodu bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou velmi dobře/B.

Navrhovaná známka
B
Body
88

Otázky

eVSKP id 66619