ŠMEHLÍKOVÁ, P. Návrh motivačního programu pro obchodní společnost. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Konečná, Zdeňka

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Škodák, Jaroslav

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 63706