KONČEK, R. Vlastnosti a stínění ionizujícího záření [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Katovský, Karel

viz přiložené PDF.

Navrhovaná známka
A
Body
98

Posudek oponenta

Štefánik, Milan

Hodnocení je zpracováno v přiloženém PDF.

Navrhovaná známka
A
Body
94

Otázky

eVSKP id 65943