BAČÍK, P. Znalostní management [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Němeček, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

eVSKP id 29047