ROUSEK, J. Antény pro pásmo GSM [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Pítra, Kamil

Tématem bakalářské práce byl návrh antén pro pásmo GSM. V první části BP student provedl rozbor principu miniaturizace antén pro pásma GSM a WIFI. Na základě svých poznatků navrhl a simulací v programu CST MWS ověřil celkem 9 anténních zářičů, kde kriticky zhodnotil dosažené výsledky a provedl citlivostní analýzy antén pro GSM a WIFI pásma. V experimentální části práce student navrhl vhodná konstrukční řešení a ověřil celkem 6 anténních zářičů. Dosažené výsledky jsou více než uspokojující. Celkové dílo studenta prokazuje jeho samostatnost, zjevný zájem o řešenou problematiku, precizní přístup a schopnost systematicky řešit i náročnější technické úkoly, z hlediska formálního zpracování je projekt sepsán srozumitelně s minimem chyb, svojí úrovní odpovídá diplomové práci.

Navrhovaná známka
A
Body
99

Posudek oponenta

Pokorný, Michal

Student se zabýval návrhem a analýzou miniaturních planárních antén pro mobilní telefony. V práci se zaměřil na konstrukční variantu PIFA, pro kterou zpracoval přehledné srovnání miniaturizačních technik. V dalších krocích byly navrženy různé varianty antény typu PIFA. Tyto byly modelovány v simulátoru elektromagnetického pole CST, vyrobeny a změřeny. Celá práce má přehlednou stavbu, jednotlivé kroky jsou logicky vysvětleny a výsledky simulací a měření korektně komentovány. Práci bych vytknul jen absenci důrazu na implementaci antén do mobilního telefonu, které je zmíněno v zadání práce. Po formální stránce je práce na dobré úrovni, s ojedinělým výskytem překlepů.

Navrhovaná známka
A
Body
95

eVSKP id 65809