HAMPLOVÁ, P. ZVYŠOVÁNÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ S VYUŽITÍM [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Jurová, Marie

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

eVSKP id 29050