HOJDÍK, M. Regulační jednotka pro terárium [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Kubíček, Michal

Autor práce si téma vybral sám a průběžně na něm pracoval. Konzultací využíval jen minimálně, přičemž vždy řešil konkrétní problémy. Výsledkem práce je řídicí jednotka, která je schopna ovládat základní periferie pro obsluhu terária. Jednotka není navržena jako modulární, což by se dalo chápat jako nevýhoda (nelze přidat více ovládaných periferií). Na druhou stranu je pravděpodobné, že jednotka v této konfiguraci vyhoví většině běžných chovatelů. Ke konstrukci zařízení nemám zásadní výhrady, pouze připojení jednotlivých periferií (žárovka, topení...) by bylo vhodné realizovat pomocí vhodných standardních konektorů. V rámci firmwaru bych ale uvítal možnost nastavení teplotních a vlhkostních profilů v rámci dne nebo i delších časových úseků (týden, měsíc). Vzhledem k uvažovanému krátkodobému nasazení regulační jednotky (během nepřítomnosti chovatele) je ale tato funkce nad rámec zadání. Měření, které student provedl, nelze považovat za dostatečné ověření funkčnosti jednotky. Faktem ale je, že pro správnou funkci celého systému je nezbytná nejen správná funkce jednotky, ale také vhodně zvolený výkon topné jednotky, zvlhčovače vzduchu a ventilátoru pro odvětrávání. Vše navíc závisí na okolních podmínkách. V tomto směru by bylo vhodné v práci uvést alespoň orientační doporučení parametrů (topný výkon...) zmíněných periferií v závislosti na velikosti terária, požadovaných hodnotách vlhkosti a teploty a okolních podmínkách.

Navrhovaná známka
A
Body
92

Posudek oponenta

Štohanzl, Milan

Student Matej Hojdík ve své práci stroze popisuje návrh a řešení regulační jednotky pro terárium. Použitá literatura je špatně citována v textu, chybí mezery před jednotkami. Z technického hlediska chybí hlubší rozbor regulačního zpoždění, možností nastavení hystereze apod. V příloze práce jsou křivky regulace teploty a vlhkosti pouze pro jediné měření a jediný prostor. S ohledem na zadání práce chybí test spolehlivosti. Z přiložených zdrojových kódů vyplývá rozpor mezi F_CPU (16 MHz) a použitým krystalem (12 MHz). Student vkládá zpožďovací smyčky do obsluhy přerušení, což je nevhodné. Nevhodně je i umístěno nulování čítače watchdog.

Navrhovaná známka
C
Body
75

Otázky

eVSKP id 65772