NAVRÁTIL, L. Robotický manipulátor [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Mego, Roman

Študent sa zaoberal návrhom a realizáciou robotického manipulátora s počítačovým videním. Počas celého roku študent pracoval samostatne a pravidelne predkladal svoje dosiahnuté výsledky. Od začiatku bolo jasné, že má jasnú predstavu o finálnom produkte. O tom svedčil aj jeho logický prístup. Študent ukázal, že sa vie orientovať vo všetkých oblastiach, ktoré táto práca spája, čiže návrh elektronickej, softwarovej, ako aj mechanickej časti. Funkčnosť výsledného produktu bola tiež predvedená. Práca je z odborného aj formálneho hľadiska na vysokej úrovni. Pozn.: Študent tiež prezentoval svoje výsledky na súťaži EEICT 2013, kde sa vo svojej komisií umiestnil na 1. mieste a tiež bol ocenený sponzormi súťaže.

Navrhovaná známka
A
Body
98

Posudek oponenta

Fedra, Zbyněk

Bakalářská práce se věnuje návrhu a realizaci jednoduchého robotického manipulátoru a zabývá se i tvorbou podpůrného sw. Již konstrukce a ovládání samotného manipulátoru jsou zdařilé. Poměrně dobře vyřešeno je např. paralelní řízení více serv (šlo by ještě vylepšit zapojením druhého čítače/časovače pro přepínání mezi servy). Celé řešení pak ještě dále posouvá využití knihoven pro počítačové vidění. Výsledkem je velmi zajímavá sestava hw a sw, na které je možno testovat spoustu dalších algoritmů. Vlastní programy navržené studentem jsou poměrně dobře strukturovány, text práce je přehledný, doplněný relevantními odkazy na literatury. Práce je i po formální stránce na vysoké úrovni.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 65749