VRÁNOVÁ, M. Zdaňování manželů na dani z příjmů fyzických osob [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2007.

Posudky

Posudek vedoucího

Svirák, Pavel

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Cardová, Dagmar

Navrhovaná známka

eVSKP id 6486