FRAŇKOVÁ, M. Návrh vybraného procesu systému řízení jakosti dle ČSN ISO 9001:2000 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2007.

Posudky

Posudek vedoucího

Videcká, Zdeňka

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Zámostná, Klára

Navrhovaná známka

eVSKP id 6489