PALACKÝ, M. Marketingové aspekty činnosti high-tech firem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Chalupský, Vladimír

Overall lacks an effective structure, A basic level of clarity and coherence. Only partially selects and justifies methodology and relevant research methods. Limited awareness of limitations.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů D
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků D
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Jež, Vladislav

The chosen topic is being nowadays highly discussed according its newness and also contemporary issues. In fact, that Miloslav Palacký is a student, without any practical knowledge of this industry some mistakes can be seen as not important. I appreciate how in detail student was able to understand the complexity of the industry, terminology and problem specification. His understanding of marketing in high tech environment and finding strategy of the company, due to lack of information, I can find very satisfying. Student interest in topic is evident and his own way of dealing the topic provides reader with fluent concept. Some of stylistic problems occurred, but official and literature standards are met. I appreciate well defined practical part and proposals which have sense of practical use. I recommened the thesis for defence.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 72533