KNYBLOVÁ, L. Možnosti zavedení ekologických daní v ČR - ekologická daňová reforma. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2007.

Posudky

Posudek vedoucího

Kopřiva, Jan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Penka, Miroslav

Navrhovaná známka

eVSKP id 6423