KIRCHNEROVÁ, Z. Firemní kultura - návrh postupu při expanzi podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2007.

Posudky

Posudek vedoucího

Pokorný, Jiří

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Minarovičová, Eva

Navrhovaná známka

eVSKP id 6414