ŽEJŠEK, M. Posouzení finančního zdraví firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2007.

Posudky

Posudek vedoucího

Heralecký, Tomáš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Sedmidubský, Ladislav

Navrhovaná známka

eVSKP id 6461