ZBRANKOVÁ, M. Význam duševní hygieny pro daňového poradce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2007.

Posudky

Posudek vedoucího

Pokorný, Jiří

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Jungová, Irena

Navrhovaná známka

eVSKP id 6450