BRAUN, K. Využití finanční analýzy k návrhu zlepšení finanční situace podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2007.

Posudky

Posudek vedoucího

Konečný, Miloš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Čech, Jiří

Navrhovaná známka

eVSKP id 6352