KOPŘIVOVÁ, G. Návrh na zlepšení propagace firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2007.

Posudky

Posudek vedoucího

Petráš, Jiří

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Sedlák, Petr

Navrhovaná známka

eVSKP id 6376