HOLÁŇ, L. Šíření dlouhých únavových trhlin v austenitické oceli při smykových módech II a III [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Pokluda, Jaroslav

viz. spis

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Man, Jiří

pdf

Navrhovaná známka

Polák, Jaroslav

pdf

Navrhovaná známka

eVSKP id 67531