VALINA, P. Návrh zabezpečení finančních transakcí v elektronickém bankovnictví [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2007.

Posudky

Posudek vedoucího

Kříž, Jiří

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Oprštěný, Miroslav

Navrhovaná známka

eVSKP id 6620