KUCHAŘÍK, L. Model elektronického obchodu telekomunikační společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2007.

Posudky

Posudek vedoucího

Kříž, Jiří

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Stegura, Milan

Navrhovaná známka

eVSKP id 6616