KUBÍN, P. Komplexní řešení elektronického obchodu pro stavebniny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2007.

Posudky

Posudek vedoucího

Dvořák, Jiří

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Janáček, Josef

Navrhovaná známka

eVSKP id 6615