DOBIÁŠEK, I. Posouzení a návrh rozvoje informačního systému firmy FPO s.r.o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2007.

Posudky

Posudek vedoucího

Neuwirth, Bernard

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Jelínek, Pavel

Navrhovaná známka

eVSKP id 6665