JEDLIČKA, R. Návrh IS pro Zámeček Pozořice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2007.

Posudky

Posudek vedoucího

Dydowicz, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Musil, Libor

Navrhovaná známka

eVSKP id 6662