VÍTEK, P. Posouzení a návrh změn informačního systému pro skladové hospodářství malé firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2007.

Posudky

Posudek vedoucího

Neuwirth, Bernard

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Provazník, Jan

Navrhovaná známka

eVSKP id 6650