HLADKÝ, M. Návrh a výstavba veřejné datové sítě v obci Mokrý Háj [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2007.

Posudky

Posudek vedoucího

Ondrák, Viktor

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Možnár, Ivo

Navrhovaná známka

eVSKP id 6651