PAVLAS, V. Návrh systému podporující prodej a servis vozidel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2007.

Posudky

Posudek vedoucího

Dydowicz, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Štefáčková, Bohdana

Navrhovaná známka

eVSKP id 6637