VAVRISOVÁ, L. Návrh změny technologie Call Centra [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2007.

Posudky

Posudek vedoucího

Ondrák, Viktor

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Svoboda, Jan

Navrhovaná známka

eVSKP id 6627