ZHÁNĚL, J. Návrh řešení internetového obchodu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2007.

Posudky

Posudek vedoucího

Dydowicz, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Poláček, Luboš

Navrhovaná známka

eVSKP id 6628