KLUSOVÁ, A. Model e-marketingu pro firmu SSK Třinec, a.s. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2007.

Posudky

Posudek vedoucího

Dvořák, Jiří

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Chrastina, Jiří

Navrhovaná známka

eVSKP id 6622