ČERNÝ, J. Evidence majetku prostřednictvím RFID [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2007.

Posudky

Posudek vedoucího

Kříž, Jiří

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Dydowicz,, Petr

Navrhovaná známka

eVSKP id 6630