KREJČÍK, V. Vybudování efektivního elektronického obchodu pro malou firmu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2007.

Posudky

Posudek vedoucího

Kříž, Jiří

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Pernes, Petr

Navrhovaná známka

eVSKP id 6632