ŠENK, K. Podnikatelský záměr [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2007.

Posudky

Posudek vedoucího

Groligová, Ivana

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Syrovátková, Petra

Navrhovaná známka

eVSKP id 6595