BRÁZDA, O. Návrh změn infrastruktury sítě pro firmu RAAB Computer [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2007.

Posudky

Posudek vedoucího

Ondrák, Viktor

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Raab, Ladislav

Navrhovaná známka

eVSKP id 6598