VASTUŠKOVÁ, V. Elektronický obchod - jeho založenie, prevádzkovanie, propagácia a problémy s tým súvisiace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2007.

Posudky

Posudek vedoucího

Kříž, Jiří

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Laclavik,, Michal

Navrhovaná známka

eVSKP id 6554