MĚŘIČKA, R. Návrh firemní databáze zákazníků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2007.

Posudky

Posudek vedoucího

Kříž, Jiří

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Dulík, Tomáš

Navrhovaná známka

eVSKP id 6544