HRNČÍŘ, R. Návrh vodohospodářských opatření v povodí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Doležal, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Ing.Daniel Doubrava

Navrhovaná známka

eVSKP id 74451