KIKA, A. Statická analýza nosné konstrukce retenční nádrže [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Hradil, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Vlk, Zbyněk

Navrhovaná známka

eVSKP id 74493