RYPÁK, P. Oxid titaničitý a jeho vlastnosti v prostředí stavebních pojiv [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Rovnaník, Pavel

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Vyšvařil, Martin

Navrhovaná známka

eVSKP id 74486