VYHNÁNKOVÁ, K. Technické zhodnocení budovy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Marková, Leonora

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Chovancová, Jitka

Navrhovaná známka

eVSKP id 74473