POLÍVKOVÁ, H. Dokumentace historických stavebních objektů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Kratochvíl, Radim

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Fišer, Zdeněk

Navrhovaná známka

eVSKP id 74579