ŠULCOVÁ, M. GIS městyse Černý Důl [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Bartoněk, Dalibor

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Ježek, Jiří

Navrhovaná známka

eVSKP id 74576