TRAJER, Š. Energetické hodnocení bytového domu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Horák, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Sýkorová, Iva

Navrhovaná známka

eVSKP id 75286