SEDLÁKOVÁ, A. Vymezení anomálních oblastí homogenní zemní hráze malé vodní nádrže [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Pařílková, Jana

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Maleňák,, Jaroslav

Navrhovaná známka

eVSKP id 75236