MAŠEK, J. Návrh úpravy toku Valšské Bystřice v intravilánu obce Bystřice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Julínek, Tomáš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Uhmannová, Hana

Navrhovaná známka

eVSKP id 75247