KUCHAŘÍK, J. Řízení projektu výstavby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Waldhans, Miloš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Beránková, Martina

Navrhovaná známka

eVSKP id 75386