JOHAN, S. Zadávání veřejné zakázky z pohledu veřejného zadavatele [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Korytárová, Jana

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Götzová,, Dagmar

Navrhovaná známka

eVSKP id 75351