HERŮFEK, M. Administrativní a skladovací objekt v Kunraticích, řešení technologické etapy hrubá spodní stavba. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Kovářová, Barbora

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Liška, Pavel

Navrhovaná známka

eVSKP id 75400