KNOTEK, V. Modernizace areálu Vienna Point 3, Brno – hrubá vrchní stavba [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Biely, Boris

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Liška, Pavel

Navrhovaná známka

eVSKP id 75421